© Stiftung

Karel May – Život a dílo


   

Karl May im Jahre 1908

Po generace Karel May (1842–1912) byl vysoce ceněn a milován jako jeden z nejčtenějších německých spisovatelů. Jeho dobrodužné romány z amerického západu a z Orientu dosáhly v prodeji 100 milionů exemplářů v němčině a ještě více milionů v překladech (do 42 řečí). Založená na vzácných rukopisech a věcech osobního majetku, výstava poskytuje fascinující pohled na život, tvorbu a vliv tohoto slavného saského spisovatele, který se stal věhlasným jako autor nesmrtelných fiktivních osobností: Vinnetoua, Old Shatterhanda, Kara Ben Nemsiho, Hadschi Halef Omara.

 

Karel May v roce 1908

Neméně slavné než hrdinové Karla Maye z divokého západu, Vinnetou a Old Shatterhand, jsou jejich legendární pušky, trvale vystavené v Muzeu Karla Maye: Stříbrná ručnice Vinnetouova, těžký Medvědobijce, a Henryova karabina. Exhibice byla po prvé otevřena v roce 1985. Od začátku roku 1995, po kompletní renovaci, Museum rovněž obsahuje původní STUDOVNU Karla Maye, jeho KNIHOVNU, a jeho PŘIJĺMACĺ POKOJ, které všechny zobrazují původní charakter z počátku dvacátého století. Historicky renovovaný, původní nábytek z KNIHOVNY, STUDOVNY a z PŘIJĺMACĺHO POKOJE je vystaveny ve VILLA “SHATTERHAND”.

  
Karel May – Roky 1842–1874

Karel May – Roky 1875–1912

Karl May by Dr. William E. Thomas

Karl May Forum (English)
      


Museum Karla Maye

Karl-May-Stiftung