© Stiftung

Indiání severní Ameriky


    

Villa Bärenfett
  

 Výstava v malebném srubu »Villa Bärenfett«

   
Museum Karla Maye obsahuje přes 850 fascinujících předmětů zobrazujících život a kulturu Indiánů severní Ameriky:

  • Doba před Kolumbem

  • Athabaska Indiání na Aljašce a v Kanadě

  • Indiání severo-západního pobřeží

  • Indiání Kalifornie

  • Pueblo Indiání

  • Kmeny z východních lesů

  • Indiání z planin

  • Boje s bělochy a hnutí duchovních tanců

  • Současné umění a dovednost Amerických Indiánů

Tyto předměty jsou ze sbírky která je unikátní v Evropě a jedna z nejlepších ve světě. Museum Karla Maye bylo otevřeno v roce 1928 a od té doby bylo shlédnuto přibližně sedmi miliony návštěvníky z celého světa.

  


Museum Karla Maye

Karl-May-Stiftung